links

sponsors

Reglement Rommelmarkt


 1. 1. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade toegebracht aan de standhouders.
 2. 2. Het terrein is toegankelijk vanaf 7 uur.
 3. 3. Het terrein kan verlaten worden vanaf 16 uur, ten laatste om 17 uur.
 4. 4. Er wordt geen materiaal van de inrichters gebruikt.
 5. 5. Iedere standhouder gebruikt de door de inrichters aangeduide plaats.
 6. 6. Er worden geen artikelen tentoongesteld en verkocht die een negatieve invloed op het publiek uitoefenen.
 7. 7. Bij het verlaten van het terrein zal iedere standhouder de afval dat door zijn stand is voortgebracht meenemen.
 8. 8. Er worden geen dranken van de drankstand meegenomen naar de standen.
 9. 9. De voertuigen mogen enkel bij het uitladen (vóór 9h00) en bij het opladen (na 16h00) op het terrein vertoeven. In geval van regenweer kan het toegelaten tijdstip van opladen enkel door de organisatie vervroegd worden. Deze regel geldt voornamelijk uit het oogpunt van veiligheid.
 10. 10. Parkeren binnen de abdij is bij politiebevel verboden.
 11. 11. Er mag geen voedsel of drank verkocht worden tenzij dit vooraf schriftelijk overeengekomen werd met de organisatie.
 12. 12. Elke standhouder dient de Covid-19 regels te respecteren die op dat ogenblik van kracht zijn. Bvb. dragen mondmaskers, voorziening van handgel bij iedere stand, … Deze kunnen geraadpleegd worden op de website van de federale overheid onder Markten en ambulante activiteiten: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-economische