links

Reglement Rommelmarkt


 1. 1. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade toegebracht aan de standhouders.
 2. 2. Het terrein is toegankelijk vanaf 7 uur. Vanaf de Noorderpoort (Alberdinckthymlaan te Kessel-Lo - Abdij Vlierbeek) wordt u begeleid of gewezen op uw standplaats. Tussen 9u30 en 16 uur is de auto verboden op het terrein.
 3. 3. Het terrein kan verlaten worden vanaf 16 uur, ten laatste om 17 uur.
 4. 4. Er wordt geen materiaal van de inrichters gebruikt.
 5. 5. Iedere standhouder gebruikt de door de inrichters aangeduide plaats.
 6. 6. Er worden geen artikelen tentoongesteld en verkocht die een negatieve invloed op het publiek uitoefenen.
 7. 7. Bij het verlaten van het terrein zal iedere standhouder de afval dat door zijn stand is voortgebracht meenemen.
 8. 8. Er worden geen dranken van de drankstand meegenomen naar de standen.
 9. 9. Alle standplaatsen die om 9u30 niet ingenomen zijn kunnen doorverhuurd worden aan andere standhouders.
 10. 10. De voertuigen mogen enkel bij het uitladen en bij het opladen op het terrein vertoeven. Parkeren binnen de abdij is bij politiebevel verboden. De Alberdingk Thymlaan is een evacuatieweg waar parkeren eveneens verboden is. Fout geparkeerde wagens kunnen weggesleept worden door de politiediensten. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
 11. 11. Er mogen geen maaltijden verkocht worden zonder toelating van de organisatie.