links

sponsors

Plaatstoewijzing en voorkeurplaatsen Rommelmarkt


Meer en meer willen standhouders hun wensen opleggen betreffende bepaalde voorkeurplaatsen. De organisatie wil duidelijk maken dat zij tot hier toe haar uiterste best heeft gedaan om aan de meeste wensen te kunnen voldoen. Helaas kunnen wij niet iedereen op de meest populaire plaats zetten. In dit kader worden volgende regels gehanteerd:

  1. • De beschikbare hoekstanden worden verdeeld over de grootste standen.
  2. • Bij meerdere voorkeuren voor dezelfde plaats heeft de eerste inschrijver voorrang.
  3. • De voorkeurplaats moet overeenstemmen met de beschikbare ruimte, m.a.w. omwille van plaatselijke hindernissen (bomen, putten, verlichtingspalen, …) kunnen wij op bepaalde plaatsen enkel standen voorzien van een exact aantal meter.

Voorkeuren worden enkel aanvaard via de mededeling van de overschrijving (zie hieronder) en NIET via email, telefoon, … e.d.

ZEER BELANGRIJK!!!
Het triëren van voorkeurstanden gebeurt automatisch. De melding i.v.m. voorkeurstanden kan enkel nog in aanmerking komen als ze, in het vak van de mededeling, wordt ingegeven volgens onderstaande regels.


U geeft enkel de standplaatscoördinaat van de gewenste stand – die vindt U terug op uw incheckdocument van de vorige rommelmarkt. Het betreft 2 letters en 1 cijfer vb. “WE5” betekent zone West – Rij E – Plaats 5. U kan ook enkel de eerste letter ingeven (N,W,Z,O), of de eerste 2 letters naargelang U enkel een zone of zone + rij als voorkeur heeft. Wanneer U de coördinaat van uw voorkeurstandplaats niet kent, contacteer ons via email.

Wanneer U naast een andere stand wenst te staan begint U uw mededeling altijd met “NAAST” en vervolgens LETTERLIJK de naam van de rekening van de inschrijver naast wie U wenst te staan.

Wanneer zich in het vak van de mededeling andere tekst of bijkomende tekst wordt ingebracht dan hierboven aangegeven wordt bij het triëren de inhoud van het veld “mededeling” volledig gewist!!!

De organisatie kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het niet opmerken of het foutief interpreteren van de voorkeurmededeling.

Met vriendelijke groeten,
De Rommelmarktorganisatie
Vlierbeekse Feesten