links

Voorkeurplaatsen Rommelmarkt


Meer en meer willen standhouders hun wensen opleggen betreffende bepaalde voorkeurplaatsen. De organisatie wil duidelijk maken dat zij tot hier toe haar uiterste best heeft gedaan om aan de meeste wensen te kunnen voldoen. Helaas kunnen wij niet iedereen op de meest populaire plaats zetten. In dit kader worden volgende regels gehanteerd:

  1. • De beschikbare hoekstanden worden verdeeld over de grootste standen.
  2. • Bij meerdere voorkeuren voor dezelfde plaats heeft de eerste inschrijver voorrang.
  3. • De voorkeurplaats moet overeenstemmen met de beschikbare ruimte, m.a.w. omwille van plaatselijke hindernissen (bomen, putten, verlichtingspalen, …) kunnen wij op bepaalde plaatsen enkel standen voorzien van een exact aantal meter.

Voorkeuren worden enkel aanvaard via de mededeling van de overschrijving en NIET via email, telefoon, … e.d.
De organisatie kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het niet opmerken of het foutief interpreteren van de voorkeurmededeling.
Verder willen wij nog opmerken dat wij één van de weinige rommelmarktorganisaties zijn die met voorkeuren trachten rekening te houden. Dit veroorzaakt een niet te onderschatten moeilijkheidsgraad bij de indeling van de standen – wanneer dergelijke verwachtingen blijven toenemen zullen wij genoodzaakt zijn deze optie in de toekomst betalend te maken.

Bij de vraag om naast een andere stand (vriend of kennis) te staan kan U zelf uw steentje bijdragen om het de organisatie gemakkelijker te maken en bijgevolg de kans op fouten of misverstanden te verkleinen. Hier adviseren wij U om af te spreken met de andere standuitbater en op die manier in te schrijven als één stand. In dit opzicht is het perfect mogelijk om vanuit dezelfde rekening een bijkomende overschrijving te doen met de vermelding “uitbreiding”.

Met vriendelijke groeten,
De Rommelmarktorganisatie
Vlierbeekse Feesten